เกี่ยวกับเรา

       บริษัท เจ. เอส. วี. เทคนิคอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ท่อวงกลม ท่อวงรี ท่อสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายอากาศ งานก่อสร้าง บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิตอย่างสม่ำเสมอ  ได้นำเข้าเครื่องจักรออโตเมติก CNC มาใช้ในการผลิตและมีการลงทุนวิจัยพัฒนาจนสามารถผลิตเครื่องจักรออโตเมติก CNC ใช้เองในโรงงานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเป็นที่นิยมอย่างสูงและ เป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องมีการนำเครื่องจักรที่ผลิตท่อมาจากยุโรป อเมริกา เข้ามาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการเพื่อดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

       ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตแบบ ISO 9002 ในปี พ.ศ. 2542 และอัพเดทระบบ ISO ทุกปี และขยายตลาดโดยเริ่มการส่งออกไปต่างประเทศ บริษัทได้บริหารงานภายใต้แผนงานที่มีประสิทธภาพ  และมีความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันกับพนักงานและ  ยึดหลักการอันแน่วแน่ในการผลิตสินค้า  ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความเชื่อถือและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการและเอกชน

       โดยมีบริษัทแม่คือ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า Arrowpipe และ Arrowtite ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า วงการไฟฟ้า, อุตสาหกรรมและก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการออกแบบ และการผลิตและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่างๆ เช่น ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 , UL, BS Standard, IEC Standard ,มาตรฐาน มอก.770-2533 และ มอก.2133-2545

 

 

 

 

บริษัทในเครือ

            บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อร้อยสายไฟที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า Arrowpipe และ Arrowtite ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า วงการไฟฟ้า, อุตสาหกรรมและก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

 

 

ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

 

  

J.S.V. Techincal Co.,Ltd. Company Profile