Box Out

       งานก่อสร้างฐานราก (Box out)  (รูปภาพหน้างาน) 

 

  

  

 

      งานฐานราก สำหรับรองรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม  หรืองานตอหม้อสะพาน  หรืองานก่อสร้างต่างๆ มีความแข็งแรงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี สั่งผลิตตามความยาว หรือตามแบบที่ต้องการ              

 

Size(mm) Thickness (mm)   
50 0.23 0.27 0.29  
60 0.23 0.27 0.29  
70 0.23 0.27 0.29  
80 0.23 0.27 0.29  
90 0.23 0.27 0.29  
100 0.23 0.27 0.29 0.40
110   0.27 0.29 0.40
120   0.27 0.29 0.40
130   0.27 0.29 0.40
140   0.27 0.29 0.40
150   0.27 0.29 0.40
175     0.29 0.40
200     0.29 0.40
250     0.29 0.40
300     0.29 0.40
350     0.29 0.40
400     0.29 0.40

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

      ขนาดท่อ                  :  Diameters 50 mm.-400 mm.

      วัสดุ                       :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

      ความหนาของวัสดุ        :  0.23 mm – 0.40 mm

      ความยาวของวัสดุ         :  ความยาว 6 เมตร  หรือสั่งผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ