ผลิตภัณฑ์

บริษัท เจ. เอส. วี. เทคนิคอล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิต และจำหน่าย ท่อ Corrugated Duct หรือ ท่อ Posttensioned Duct (ท่อก่อสร้าง) และ ท่อระบายอากาศ 

 

บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิต โดยการนำเข้าเครื่องจักรออโตเมติก CNC มาใช้ในการผลิตและมีการลงทุนวิจัยพัฒนาจนสามารถผลิตเครื่องจักรออโตเมติก CNC ใช้เองในโรงงาน เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท จนกระทั่งเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งภายในและต่างประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา

Corrugated Duct (Posttensioned)

     ท่อ Corrugated Duct (Posttensioned)  เป็นท่อที่ใช้กับงานก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง  ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีซึ่งมีความแข็งแรง  เพราะที่ตะเข็บเป็นเกลียวยาวตลอด  ตะเข็บนั้นเป็นแบบ Double Seam (ตามรูป) ช่วยให้คอนกรีตเกาะยึดแน่นระหว่างเกลียวนั้นจะมีรอยย่นเป็นลูกฟูกอยู่ตลอดซึ่งสามารถช่วยทำให้แข็งแรง  ท่อ Corrugated แบ่งเป็น  2 แบบ  คือ ทรงแบน (Corrugated Flat Oval Duct) และท่อทรงกลม (Corrugated Round Duct)

 

      

 
       CORRUGATED  DUCT  (POSTTENSIONED)

 

Corrugated Duct (Round Duct)

       Corrugated Duct (Round Duct) ท่อนี้เป็นท่อทรงกลม  สามารถโค้งงอได้บ้าง  ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 

 

        -งานก่อสร้างสะพานต่างๆ  (รูปภาพหน้างาน)

 

 

    

        ท่อนี้ใช้กับระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned)  ซึ่งจะทำให้วางเสาได้ห่างจากกันมากขึ้น  เหมาะกับงานทางด่วน  งานรถไฟฟ้า  งานสะพานลอย  คานสะพาน  งานไซโล  และงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ    

 

 

 

Size (mm) Thickness (mm)   
30 0.23      
35 0.23      
40 0.23 0.27    
45 0.23 0.27    
50 0.23 0.27 0.29  
55 0.23 0.27 0.29  
60 0.23 0.27 0.29  
65 0.23 0.27 0.29  
70 0.23 0.27 0.29  
75 0.23 0.27 0.29  
80 0.23 0.27 0.29  
85 0.23 0.27 0.29  
90 0.23 0.27 0.29  
95 0.23 0.27 0.29  
100 0.23 0.27 0.29 0.40
105   0.27 0.29 0.40
110   0.27 0.29 0.40
115   0.27 0.29 0.40
120   0.27 0.29 0.40
125   0.27 0.29 0.40
130   0.27 0.29 0.40
135   0.27 0.29 0.40
140   0.27 0.29 0.40
145   0.27 0.29 0.40
150   0.27 0.29 0.40
175     0.29 0.40
200     0.29 0.40
250     0.29 0.40
300     0.29 0.40
350     0.29 0.40
400     0.29 0.40
         

 

 

      ขนาดท่อ                :  Diameters 30 mm.-400 mm.

      วัสดุ                     :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

      ความหนาของวัสดุ      :  0.23 mm. – 0.40 mm.

      ความยาวของวัสดุ       : ความยาว 6 เมตร หรือ สั่งผลิตได้ตามต้องการ

 

Corrugated Duct (Flat Oval Duct)

 

       Corrugated Duct (Flat Oval Duct)  ท่อนี้เป็นท่อวงรี  สามารถโค้งงอได้ จึงทำให้สามารถจัดวางท่อนี้เป็นแบบตามต้องการได้ 

 

  

 

  

  

 

Size (mm) Thickness(mm)  
40x20 0.23    
47x20 0.23 0.27  
54x20 0.23 0.27  
60x20 0.23 0.27 0.29
70x20 0.23 0.27 0.29
75x20 0.23 0.27 0.29
80x20 0.23 0.27 0.29
85x20   0.27 0.29
90x20   0.27 0.29
100x20     0.29
       

 

 

 

 

 

 

       ขนาดท่อ                  :  Height : 20 mm.-30 mm.  /  Width : 40 mm.-100 mm.                                                                         

       วัสดุ                       :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

       ความหนาของท่อ        :  0.23 mm. – 0.29 mm.

       ความยาวของท่อ         :  ความยาว 6 เมตร หรือ 20 เมตร หรือสั่งผลิตตามต้องการ

 

ประโยชน์และคุณสมบัติการใช้งานของท่อ Corrugated Duct

       - ท่อนี้ใช้กับระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned) เพิ่มช่วงระยะห่างระหว่างเสา ซึ่งจะทำให้ลดจำนวนเสาลงเป็นพื้นแผ่นเดียวกันได้ตลอดไม่มีคาน  จึงทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถตกแต่งพื้นที่ในอาคารได้มากขึ้น

       - ช่วยลดความสูงแต่ละชั้นเพราะความหนาของพื้นน้อยกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป  ช่วยให้โครงสร้างมีน้ำหนักน้อย

       - การก่อสร้างระบบนี้ยังประหยัดเวลาในการก่อสร้างทำให้อาคารมีต้นทุนการก่อสร้างต่ำกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ

       - การรับแรงสั่นสะเทือน ช่วยให้อาคารมีความมั่นคง และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้บ้าง เพราะสามารถช่วยกระจายแรงสั่นสะเทือนให้แผ่กระจายไปทั่วแผ่นพื้นอาคาร

       - เพิ่มความต้านทานต่อรอยแตกร้าวและลดปัญหาการซึมน้ำ เพราะแผ่นพื้นมีแรงอัดอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถต้านทานต่อรอยแตกร้าวได้

 

Box Out

       งานก่อสร้างฐานราก (Box out)  (รูปภาพหน้างาน) 

 

  

  

 

      งานฐานราก สำหรับรองรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม  หรืองานตอหม้อสะพาน  หรืองานก่อสร้างต่างๆ มีความแข็งแรงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี สั่งผลิตตามความยาว หรือตามแบบที่ต้องการ              

 

Size(mm) Thickness (mm)   
50 0.23 0.27 0.29  
60 0.23 0.27 0.29  
70 0.23 0.27 0.29  
80 0.23 0.27 0.29  
90 0.23 0.27 0.29  
100 0.23 0.27 0.29 0.40
110   0.27 0.29 0.40
120   0.27 0.29 0.40
130   0.27 0.29 0.40
140   0.27 0.29 0.40
150   0.27 0.29 0.40
175     0.29 0.40
200     0.29 0.40
250     0.29 0.40
300     0.29 0.40
350     0.29 0.40
400     0.29 0.40

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

      ขนาดท่อ                  :  Diameters 50 mm.-400 mm.

      วัสดุ                       :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

      ความหนาของวัสดุ        :  0.23 mm – 0.40 mm

      ความยาวของวัสดุ         :  ความยาว 6 เมตร  หรือสั่งผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ

 

Precast

       ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายในอาคาร (Precast  Concrete)   

     

  

 

  

 

  

 

  

 

      ท่อ Corrugated Duct เป็นท่อซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการผลิตผนังสำเร็จรูป (Precast) มีทั้งแบบท่อตรง และสามารถดัดงอได้ตามองศาที่ต้องการ

      เทคโนโลยี Precast เป็นเทคโนโลยีการสร้างบ้านที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการก่อสร้างของต่างประเทศและในประเทศไทย  และยังสามารถดัดงอขึ้นรูป  ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ  เป็นระบบการก่อสร้างที่ไม่มีเสาและคาน แต่ใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนัก  รวมถึงใช้กำหลังอัดคอนกรีตสูงกว่ากำลังอัดทั่วไป  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

  

Size Thickness 
30 0.23  
35 0.23  
40 0.23 0.27
45 0.23 0.27
50 0.23 0.27
55 0.23 0.27
60 0.23 0.27
65 0.23 0.27
70 0.23 0.27
75 0.23 0.27
80 0.23 0.27

 

 

 

       ขนาดท่อ                    :  Diameters 30 mm.-80 mm.

       วัสดุ                         :  เหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel)

       ความหนาของวัสดุ          :  0.23 mm. – 0.27 mm.

       ลักษณะของท่อ             : แบบท่อตรง และสามารถดัดงอตามองศาที่ต้องการ

       ความยาวของท่อ           :  ผลิตตามแบบที่ต้องการ

 

ประโยชน์และคุณสมบัติการใช้งาน

       -ท่อนี้เหมาะกับงานผนังของบ้านเรือน  คอนโด  อาคารต่างๆ  และกำแพง 

       -ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต และต้นทุนที่ประหยัดกว่าแต่ได้ความแข็งแรงมากขึ้น   

       -มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าการก่ออิฐฉาบปูน

       -มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าและจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวกว่า

       -ต้านทานไฟมากกว่าการก่ออิฐและไม้

       -มีความต้านทานการซึมน้ำสูง

       -เป็นฉนวนกันความร้อน  ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องปรับอากาศ        

 

 

แปหลังคา

 

              

 

 

  

 

       แปหลังคาเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized) โครงสร้างหลังคาเพื่อความสะดวกประกอบโครงหลังคาเหมาะกับโครงการบ้านจัดสรร  บ้านพักอาศัย  โรงงาน  อาคารพาณิชย์  คอนโดมิเนียม ฯลฯ

       ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบ Hot Dip Galvanize ทำให้กันสนิมได้ดี  มีคุณภาพสูง  มีน้ำหนักเบา  แข็งแรงทนทาน  ประหยัดเวลาในการติดตั้ง  และราคาถูกจากโรงงาน  มีความเหมาะสมกับวัสดุมุงหลังคาทุกชนิด  เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลังคาเพื่อความสะดวกในการประกอบโครงหลังคา

 

   

 

  

 

 

Accessories

 

 

       - Jaws เป็นตัวจับยึดลวด (Strand)   ใช้กับงานระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned) 

       - Guide, Block, Anchor  ชุดสมอยึดทำจากเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูง  ที่มีรูสำหรับจับยึดลวด (Strand) โดยใช้ Jaws เป็นตัวจับยึด 

       - Bar Chair  ใช้สำหรับเป็นฐานรองยึดท่องาน Post-tensioned